น้ำยาเชื่อมอคริลิค

 

น้ำยาที่ได้จากการนำเอาสารเคมีมาผสมกัน จนเกิดเป็นสารที่มีองค์ประกอบใหม่ โดยสามารถนำไปใช้ในการประกอบชิ้นงานการแปรรูปจากแผ่นอะคริลิคที่ต้องการความประณีตของชิ้นงานให้เกิดความสวยงามเป็นพิเศษ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. ไม่ทำให้ชิ้นงานเกิดฟองอากาศ คราบฝ้าขาว ทำให้แนวเชื่อมต่อของชื้นงานโปร่งใสสวยงาม
2. ชะลอการแห้งตัวของน้ำยาอย่างฉับพลัน จีงสามารถขยับปรับแต่งชิ้นงานขณะเชื่อมต่อได้ และแนวเชื่อมต่อจะติดแน่นหลังจากน้ำยาแห้งตัวดีแล้ว
3. ใช้ Acrylic Mate ตกแต่งชิ้นงานที่มีตำหนิหรือมีเครื่องขัดขัดเงาเข้าไปไม่ถึง จะทำให้ผิวหน้าชิ้นงานมีความมันวาวมากขึ้น
4. แนวเชื่อมรอยต่อของชิ้นงานแข็งแรง มีความใส เหมาะกับการนำไปใช้งานที่ต้องการความละเอียดสวยงามเพิ่มคุณค่าให้กับชิ้นงาน

Share on social networks

Similar Posts