PP SHEET (POLYPROPYLENE)

 

แผ่น PP (Polypropylene) มีคุณภาพสูงเนื่องจากเป็นชนิด PP-H (PP-Homopolymer) และยังได้รับการพัฒนาขึ้นไปอีกเป็น อัลฟาพลัส Alphaplus ทำให้แผ่นมีคุณสมบัติเรียบเนียน เหมาะแก่การทำงานทนสารเคมี เนื่องจากเนื้อแน่น เงางาม แผ่นไม่มีสิ่งอื่นผสม เนื้อแท้ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ Food grade ใช้ได้กับอุตสาหกรรมอาหารและยาได้

สีมาตรฐาน (Standard colors) :  สีครีม สีขาว สีเทา
ความหนา (Thickness) : 2-50 มม.
ขนาดมาตรฐาน (Standard sheet size) : กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร หรือ กว้าง 1.50 เมตร ยาว 3 เมตร

Share on social networks

Similar Posts