อลูมิเนียม ป.ปลา

 

เป็นเส้นอลูมิเนียมใช้ปิดปลายแผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต เส้นอลูมิเนียม ความยาว 6 เมตร (ใช้กับแผ่นหนา 4 มิลลิเมตร และ แผ่นหนา 6 มิลลิเมตร)

Share on social networks

Similar Posts