อลูมิเนียม ยู 3 หุล 4 หุล

 

เป็นเส้นอลูมิเนียมใช้ปิดปลายแผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต เส้นอลูมิเนียม ความยาว 6 เมตร (3 หุล ใช้กับแผ่นหนา 4 มิลลิเมตร กับ 6 มิลลิเมตร และ 4 หุล ใช้กับแผ่นหนา 8 มิลลิเมตร กับ 10 มิลลิเมตร)

Share on social networks

Similar Posts