ยี่ห้อซีโมน่า เป็นของเยอรมัน

Polypropylene B1 PPSI “SIMONA”  Grey Size : 1500 x 3000 x 3t

ขนาด ของ แผ่นคือ 150 ซม ยาว 3 เมตร

 

Share on social networks

Similar Posts