ALUMINIUM TOP

 

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมในการติดตั้งแผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต เป็นตัวยึดเพื่อใช้เชื่อมต่อระหว่างแผ่น เส้นอลูมิเนียม ความยาว 6 เมตร

Share on social networks

Similar Posts